Společně jsme pomohli

Seznamte se s příběhy dětí, které potřebují pochopení a pomoc. Společně můžeme zlepšit jejich životní podmínky, zmírnit dětské utrpení, zasáhnout tam, kde je potřeba. V návaznosti na dlouholetou pomoc ohroženým dětem otevírá nadace pravidelně transparentní účet v rámci sbírky „Společně pomáháme dětem“.


Cílem sbírky je pomoc ohroženým dětem, které akutně potřebují naši společnou pomoc. Jedná se například o zakoupení rehabilitačních a zdravotních pomůcek, úhrady osobní asistence a mnohé další případy ohrožených dětí. S osudy dětí se můžete seznámit níže a poslat finanční dar konkrétním dětem.

 

Pravidelné informace, komu Konto pomáhá, naleznete i v měsíčním newsletteru, k němuž se můžete přihlásit zde.
 

Každý měsíc se na nadaci obrací desítky rodičů dětí v těžké situaci. Pevně věříme, že se veřejnost s pochopením do sbírky zapojí a pomůže zlepšit mnoho dětských osudů. Děkujeme všem laskavým a ochotným dárcům, říká Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace.

 

Komu Vaše příspěvky si můžete přečíst dle jednotlivých roků níže:

 

Děkujeme Vám, velice si vážíme Vaší pomoci!

ENCZ