Jak pomoci


Příspěvky je možno nadaci posílat následujícím způsobem:

Dárci, kteří přispějí finančním darem Nadaci Naše dítě, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
(§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
(§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)
 V žádosti o potvrzení přijatého daru, uveďte prosím následující údaje:

- číslo účtu nadace, na který byl Váš dar poukázán
- poukázaná částka v Kč
- datum převodu
- jméno a adresa osoby, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru

V případě nejasností kontaktujte prosím tajemnici nadace paní Annu Žebrovou.

tel: +420 266 727 933
e-mail: a.zebrova@nasedite.cz

ENCZ