Osobní informace

Adresa

Kontakt

Údaje o příspěvku

 • 1000,- Kč / měsíčně
  500,- Kč / měsíčně
  200,- Kč / měsíčně
  100,- Kč / měsíčně
  50,- Kč / měsíčně
  Jiná částka
 • Trvalý platební příkaz (zadám si ve své bance a uvedu částku)
  Jednorázový platební příkaz (zadám si ve své bance a uvedu částku)
  Nevím - potřebuji poradit

 • Bankovní spojení:

  Transparentní Konto Naše dítě

  číslo účtu: 123131123

  kód banky: 0600 (GE Money Bank)

  Zde si můžete ihned ověřit, zda zadání platby proběhlo v pořádku a Váš příspěvek ohroženým dětem dorazil na Konto Naše dítě.

  123131123/0600 (po kliknutí přímo na účet Konta)


  Dárci, kteří přispějí finančním darem Nadaci naše dítě, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

  Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
  (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

  Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
  (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)


Ostatní

 • Inzerce (TV, rádio, tisk)
  Internet
  Akce nadace Naše dítě
  Jiný zdroj

Souhlas se zpracováním údajů

Souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizací Nadace Naše dítě, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a statistiky.


Závěrem

Vážení přátelé ohrožených dětí, i malý příspěvek má smysl, když se nás zapojí víc. Každá koruna bude použita na pomoc dětem. Bez vás to nedokážeme. Upřímně vám děkujeme za vaši pomoc.

nebo Zrušit
ENCZ