Možnost slyšet a lepší život díky vlně dobra


24.2.2015

Na konci ledna rozvířil moderátor Leoš Mareš na sociální síti Twitter vlnu dobra. Právě díky ní bude moci Tomáš lépe slyšet a Michalka prožívat lepší život. K iniciativě Leoše Mareše se přidala desítka lidí, včetně ministra financí Andreje Babiše nebo redaktorů internetové verze časopisu Forbes, a celková výše pomoci převýšila 160 000,- Kč.

 

Začalo to jedním tweetem o rozšiřující se fanouškovské základně moderátora Leoše Mareše, která dosáhla hranice 20 000 followerů. Následovala vlna dobra s jednoduchým principem, za každého fanouška jedna koruna.

 

Vnímat svět sluchem

Díky všem, kteří se do akce zapojili, nadace proplatila chybějící částku na kochleární implantát pro 13letého Tomáše v hodnotě 123 351,- Kč. Pojišťovna totiž přístroj hradí pouze ze dvou třetin. A takový je Tomášův příběh…

 

Tomáš se narodil předčasně, ve 30 týdnu těhotenství. Již od svého startu do života se potýkal se zdravotními komplikacemi - infekcí, na dvou místech prasklými plícemi, špatnou funkcí orgánů. Své místo v životě si musel vybojovat.

 

V šesti měsících jeho života jsme se dozvěděli, že je oboustranně úplně hluchý. Začali jsme dojíždět na  ORL kliniku FN Motol v Praze a ve dvou letech mu byl voperován kochleární implantát, který částečně navrací ztracený sluch. Život se nám všem změnil a Tomáš se začal učit slyšet.

 

Životnost vnější části implantátu je vzhledem k nutnosti každodenního používání přibližně 10 let. Tomáš byl implantován v listopadu 2004. Jeho vnější část kochleárního implantátu již vykazuje poruchovost, je na hranici životnosti, jeho výkonnost slábne, byl vyřazen z výrobního programu firmy a jen stěží na něj lze zakoupit náhradní díly pro případnou opravu. Také uběhlo 10 let vývoje a se současnými přístroji mohou děti „kvalitněji slyšet“ a s tím také souvisí lepší rozvoj řeči a porozumění. I nošení nových přístrojů je pohodlnější. Tomáš navíc trpí dalšími vadami řeči, dysfázií, je velmi nejistý, má sklony nevěřit si a případná porucha přístroje, která ho postaví do situace, že neslyší, ho velmi znervózňuje a psychicky ho rozhodí (protože se kromě rodiny a speciální školy nedomluví).

 

  

 

 

Život s umělou plicní ventilací

Dárci vlny dobra přispěli i pro lepší život 11leté Michalky, jíž postihla vývojová vada mozku, tzv. Dandy Walker syndrom, a svalová myopatie s progresivní skoliózou, která Michalku upoutala na zdravotní kočárek. Po těžkém zápalu plic byla v minulém roce Michalka uvedena do umělého spánku a provedena tracheostomie. Bohužel na jaře 2014 byl nutný opakovaný převoz na dětské ARO, odkdy je Michalka napojena na domácí umělou plicní ventilaci.

 

Aby rodiče mohli brát Michalku na procházky a usnadnili se jim návštěvy u lékaře, potřebovali zdravotní kočárek se speciální platformou, kde lze umístit ventilátor a odsávačky. Nadace díky dárcům vlny dobra mohla poskytnout rodině finanční příspěvek v hodnotě 23 800,- Kč.

 

Na počátku byl jeden tweet, na konci dva příběhy dětí se šťastným koncem. Tím vlna doba ale nekončí a v dalších dnech díky dárcům můžeme pomoci další rodině. Jsme velmi rádi, že u nás existuje řada lidí, kteří chtějí pomáhat druhým. Děkujeme Vám a velmi si Vaší pomoci vážíme. ENCZ