Galerie NaVíc, která bude pomáhat dětem už je v provozu!


15.3.2016

Galerie NaVíc, ojedinělá virtuální výstavní síň, vznikla pro podporu české nadace Naše dítě.


Nápad na založení galerie se zrodil v hlavě ostravského uměleckého fotografa Lumíra Žemly. Po spojení se s filmovou režisérkou Evou Toulovou, dostává jeho nápad reálnou podobu.
 

Žemla šel za svým cílem s představou nejen pomoci potřebným, ale také s myšlenkou dostat mezi lidi originální umění: „Představte si, že Vám doma visí na zdi originální fotografie a navíc se na ni díváte s pocitem, že jste někomu pomohl. No není to krásné?“ říká o svém záměru Lumír Žemla.
 


 

Hlavním cílem Galerie NaVíc je samozřejmě charitativní činnost, ale také snaha o představení nadaných autorů široké veřejnosti. Každý z autorů bude moci v galerii vystavovat po dobu dvou měsíců. A lidé nejen, že si po uplynutí období budou moci prohlédnout nová díla, ale také přispět na charitativní účely. Za svůj příspěvek, si z vystavených fotografií vyberou jednu, jako poděkování. Fotografie bude dodána přispěvateli v tisku. V plánu je u nejúspěšnějších fotografií, zavést stálou expozici - dvoranu slávy. U každé z vystavených fotografií bude uváděna celková částka, kterou bylo na projekt přispěno. Galerie NaVíc se bude také účastnit různých benefičních akcí nadace, kde bude možnost přispět přímo na místě a hned si fotografii odnést domů.
 

 


 

Když mi Lumír o projektu vyprávěl, přišlo mi skvělé, že se v něm myslí na všechny – pomůže se nadaci, přispívatel získá originální fotografii a fotografové zase mají jedinečnou možnost propagace. Byla by věčná škoda tento skvělý projekt nezrealizovat.“ uvedla režisérka Eva Toulová, která projekt produkčně zaštítila.
 

A mnoho dalších zajímavostí čeká na návštěvníky této internetové galerie, například pravidelné vydání galerijních novin, kde se lidé každé dva měsíce dozví více o vystavovatelích a také o tom, jak se galerii daří. Další zvláštností bude změna prostředí. Prostor bude na začátku šedivý a dle příspěvků bude virtuálně vzkvétat a měnit svou vizáž. Je nutno také vyzdvihnout, že veškerá činnost této galerie je čistě volnočasovou aktivitou všech, co v galerii působí. Přejeme, ať se tomuto jedinečnému projektu daří.
 

Galerie svůj provoz oficiálně zahájila 12. 3. 2016 v 15 hodin, křtem v Klubu Joe /Revoluční 655/1, Praha 1/.

Domovské stránky: www.galerienavic.cz
Facebook: www.facebook.com/galerieNaVicENCZ