Poslání nadace


Nadace Naše dítě pomáhá dětem od roku 1993


Hlavním posláním Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.


Nadace Naše dítě se snaží dlouhodobě pomáhat:

  • dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově
    (dětské domovy, kojenecké, diagnostické, výchovné ústavy)
  • dětem zneužívaným a týraným
  • dětem ohroženým, které se ocitnou v obtížné životní situaci
  • dětem mentálně a fyzicky handicapovaným

a to především formou:

  • přímé finanční podpory (granty, individuální žádosti)
  • osvětové činnosti (vydávání publikací a letáků, pořádání kampaní)
  • prosazování legislativních úprav směřujících k zlepšení systému ochrany dětí

Nadace Naše dítě si přeje, aby v České republice ubylo dětských slz a přibylo usměvavých dětských tváří.

Dětem se nesmí ubližovat!

Děkujeme všem laskavým dárcům, celebritám a novinářům za pomoc a podporu!

Po deset let, do konce roku 2004, se nadace zaměřovala především na zajišťování zázemí včetně finanční podpory pro celostátní Linku bezpečí, Internetovou linku, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů.

Děti se samy neubrání.

ENCZ