Správní a dozorčí rada


Správní rada nadace:


Ing. Marta Ptáčková
předsedkyně správní rady

vedoucí odd. ekonomiky, Pražská plynárenská, a. s.


PaedDr. Jaroslava Jalovecká
místopředsedkyně správní rady

ředitelka společnosti B.I.G Praque

Mgr. Martin Chalupský
člen správní rady

ředitel komunikace RWE Česká republika

 

Dozorčí rada nadace:

PhDr. Iva Chaloupková
předsedkyně dozorčí rady
vedoucí odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí České advokátní komory

Mgr. Kamil Čermák
člen dozorčí rady
místopředseda představenstva 
společnosti Economia, a. s.

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
člen dozorčí rady
primář Novorozeneckého oddělení FTN 
člen České neonatologické společnosti

ENCZ