Projekty

 

Pomáháme dětem od roku 1993


Hlavním posláním Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

Nadace je aktivní rovněž na poli dětských práv, usiluje o vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice, zaměřuje se na vzdělávací projekty v oblasti dětských práv, osvětovou činnost, uděluje granty, vyřizuje individuální žádosti o pomoc, spolupracuje s dětskými domovy a je v kontaktu s podobně zaměřenými organizacemi.


Po deset let, do konce roku 2004, pomáhala nadace dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích, a stala se zakladatelkou celostátní Linky bezpečí, Internetové linky, Rodičovské linky a Linky vzkaz domů. Zodpovědnost za tyto hlavní projekty nadace převzalo od 1. října 2004 Sdružení Linka bezpečí a mládeže.

ENCZ