Časté dotazy

 

Kam mám žádost zaslat?

  • Individuální žádost, spolu s příslušnými kopiemi dokladů zaslat pouze poštou na adresu Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02. V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žádost vyřazena ze schvalovacího řízení.

 

V případě otázek se mohu obrátit kam?

  • Individuální žádosti vyřizuje Anna Žebrová, která je v Nadaci Naše dítě přítomna od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 15:30 hod. Zastihnout jí můžete na telefonním čísle +420 266 727 933 nebo na emailové adrese a.zebrova@nasedite.cz.

 

Jsou všechny dokumenty k žádosti povinné?

  • Ano, bez dodání kopie poslední lékařské zprávy, která vypovídá o zdravotním stavu dítěte, sociální situaci rodiny a rozhodnutí příslušného odboru sociálních věcí o poskytování nebo zamítnutí státního příspěvku, eventuálně o finanční podpoře z jiné nestátní neziskové organizace (viz výše) nelze žádost přijmout.

 

Pro koho je pomoc určena?

  • Nadace Naše dítě dlouhodobě pomáhá dětem mentálně i fyzicky handicapovaným, dětem z problémových rodin a ústavní péče a podporuje rodiny s dětmi v mimořádné sociální nouzi. Finanční příspěvek je určen pro děti do 18 let.

 

Lze žádost poslat pouze emailem?

  • Nikoliv. Vaše žádost o finanční příspěvek musí být zaslána poštou na adresu Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02. Emailové žádosti bez dodání v papírové podobě na adresu nadace budou vyřazeny ze schvalovacího řízení.

 

Kdo o žádostech rozhoduje?

  • Všechny žádosti, které jsou přijaté a schválené po formální stránce, posuzuje vždy ředitelka nadace a správní rada. Schváleny budou pouze žádosti, které odpovídají statutu a poslání nadace.
ENCZ