Osvětové kampaně

Nadace Naše dítě se vedle individuální pomoci zaměřuje na osvětovou činnost, která má pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

 

Mezi výrazné osvětové kampaně patřily:

 

 

Součástí osvětových kampaní jsou i letáky a materiály, které je možné si volně stáhnout.

ENCZ