Semináře Pozitivní rodičovství

Jarní seminář Pozitivní rodičovství je za námi


Ve středu 20. května proběhl osvětový seminář Pozitivní rodičovství v Justiční akademii v Praze, na němž vystoupili zajímaví vystupující. Semináře mají za cíl podpořit správnou komunikaci v rodině a podpořit rodičovství.


Dopolední část zahájila svým krátkým úvodním příspěvkem prezidentka nadace a senátorka Ing. Zuzana Baudyšová. Na semináři vystoupila se svou přednáškou Mami, tati, nerozvádějte se se mnou zkušená lektorka a mediátorka Mgr. Milena Mikulková, která sklidila pochvalu především za židličkovou metodu v rodičovství.


Neméně zajímavou přednáškou pokračovala Ing., Mgr. Marie Nováková, která se věnovala tématu Jak se stát rodičem šťastného dítěte. Vystoupení obohatila o osobní zkušenosti a nabídla například zahradnický model rodiny.


Odpolední blok zahájila ředitelka Mgr. Monika Šimůnková, která zdůraznila nutnost osvěty a výchovy k pozitivnímu rodičovství a upuštění od násilné výchovy. Následovala JUDr. Libuše Kantůrková, která účastníkům přiblížila pohled opatrovnického soudce a účastníkům nabídla i srovnání s fungováním v Mexiku, což mnoho z nich ocenilo. Na závěr vystoupil PhDr. Jaroslav Šturma, který se věnoval rodinným konstelacím a systémům.


Seminář proběhl v reprezentativních prostorech Justiční akademie v Hybernské ulici v Praze, za jejichž poskytnutí velmi děkujeme. Celodenní občerstvení zajištovala firma FM Gastro, jejíž gastronomické lahůdky byly z řad účastníků i vystupujících velmi chváleny.
Tím ale cyklus seminářů Pozitivní rodičovství nekončí, naopak v následujících týdnech pro Vás začneme chystat další, neméně zajímavý. Budeme se Vám snažit vyjít vstříc, proto pro veřejnost například zvažujeme víkendové konání semináře, anebo pro odbornou veřejnost akreditovaný seminář, z něhož by účastníci měli možnost odnést si osvědčení.


Děkujeme všem účastníkům, doufáme, že jste byli spokojeni a odnesli jste si spoustu zajímavých a cenných informací a těšíme se na viděnou na jednom z dalších osvětových seminářů.

ENCZ